Chào Bạn~
Hãy hỏi chúng tôi bất kì điều gì

Bán truyện tranh thì vào ngành hàng Fan Nhật Bản hay ngành hàng Sách truyện?

user dutyfreecos 13/10/2017

Đối với truyện tranh bạn hãy để vào ngành hàng: Sách và Truyện, điều đó sẽ giúp bạn dễ dàng tiếp cận những người muốn mua sách trên Lozi.

Bạn có thấy câu trả lời hữu ích không?
13/10/2017
Hãy để nhận xét.