Chào Bạn~
Hãy hỏi chúng tôi bất kì điều gì

Có nên giữ hàng cho khách mua online?

user tuyen121996 13/10/2017

Với tính chất của việc mua bán online, thông thường có một khoảng thời gian trước khi người mua đến mua hàng hoặc chờ giao nhận hàng. Do vậy khi khách hàng yêu cầu giữ hàng, bạn có thể đồng ý giữ hàng trong một thời gian nhất định nếu cảm thấy tin tưởng, nếu qua khoảng thời gian này vẫn không có sự xác nhận lại từ người mua hoặc người mua chưa đến mua hàng thì bạn không nên tiếp tục giữ hàng nữa, tránh ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bạn nhé.

Bạn có thấy câu trả lời hữu ích không?
13/10/2017
Hãy để nhận xét.