Chào Bạn~
Hãy hỏi chúng tôi bất kì điều gì

Có thể tạo được đồng thời 2 tài khoản khác nhau trên Lozi từ cùng một tài khoản facebook không?

Hiện tại mỗi tài khoản facebook chỉ đăng ký được một tài khoản Lozi. Bạn có thể đăng ký thêm tài khoản Lozi từ tài khoản facebook khác hoặc từ số điện thoại (không phải là số điện thoại dùng để đăng ký facebook đã đăng ký tài khoản Lozi trước).

Bạn có thấy câu trả lời hữu ích không?
09/10/2017
Hãy để nhận xét.