Chào Bạn~
Hãy hỏi chúng tôi bất kì điều gì

Đại lý có cần là pháp nhân hay chỉ cần là hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh? Đại lý có thể lấy danh nghĩa Văn phòng đại diện của Losupply để kinh doanh?

Đại lý chỉ cần là hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh đáp ứng được những tiêu chuẩn đánh giá đầu vào của Losupply (về vốn ban đầu, diện tích kho, kinh nghiệm kinh doanh,…) Đại lý không nhất thiết phải là pháp nhân.

Hiện tại, Losupply chưa có chính sách thành lập Văn phòng đại diện tại địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, Losupply cam kết mọi sản phẩm được chuyển giao xuống đại lý đều được in tên thương hiệu Losupply và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Điều đó đồng nghĩa với việc, bạn đang chính thức đại diện Losupply để phân phối sản phẩm.

Bạn có thấy câu trả lời hữu ích không?
07/04/2021
Hãy để nhận xét.