Chào Bạn~
Hãy hỏi chúng tôi bất kì điều gì

Đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật và những thông tin quan trọng chiến binh cần nắm. Vì sao chiến binh cần phải đóng phí này?

user Quang Van 03/11/2021

Chào chiến binh, Loship giải đáp thắc mắc như sau:

 

Đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp trong một phần tiền lương, hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã được giảm trừ. Đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật không đánh vào những cá nhân có thu nhập thấp, do đó, khoản thu này sẽ công bằng với mọi đối tượng trong, góp phần làm giảm khoảng cách chênh lệch giữa các tầng lớp trong xã hội. Đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật có vai trò quan trọng không chỉ với ngân sách nhà nước mà còn góp phần thực hiện công bằng xã hội.

 

⚡ Loship thông tin rõ đến tất cả chiến binh như sau:

Các nhân chiến binh phải đóng thuế thu nhập theo quy định nhà nước khi có tổng thu nhập (tiền ship và tiền thưởng) trên 100 triệu/ năm, tính từ tháng 1 đến hết tháng 12 năm 2021. Do đó, những chiến binh có thu nhập dưới 100 triệu/ năm trong năm 2021 không cần quan tâm đến chính sách trên.

✨ Loship cam kết:

1. Không thay đổi chính sách giảm phí ship
2. Không áp dụng thu thuế toàn bộ trên chiến binh
3. Không áp dụng thu thuế trên đơn hàng
4. Loship chỉ áp dụng việc đóng thuế thu nhập cá nhân với các chiến binh có thu nhập trên 100 triệu và cam kết đúng với quy định nhà nước.

Vì thuế là nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước để đảm bảo các phúc lợi xã hội cho người dân. Loship có nhiệm vụ kê khai danh sách chiến binh có thu nhập cần đóng thuế theo quy định của pháp luật. Phần thuế này được trích từ thu nhập của chiến binh thông qua tổng thu nhập là tiền thưởng và tiền phí giao hàng được công ty chi trả cho các đơn hàng trước đó. Đây là nghĩa vụ của cá nhân là chiến binh Loship và cũng là công dân Việt Nam.

Loship chúc chiến binh một ngày vui vẻ!

Bạn có thấy câu trả lời hữu ích không?
03/11/2021
Hãy để nhận xét.