Chào Bạn~
Hãy hỏi chúng tôi bất kì điều gì

Mã giới thiệu của Lozi là gì?

user ducthach1 14/10/2017

Tất cả những bạn đã dùng Lozi đều có thể tìm thấy Mã Giới Thiệu của mình là một dãy 5 kí tự nằm trong phần Tuỳ Chỉnh ở ứng dụng Lozi!
Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết tại link sau để biết rõ cách thức cũng như quy trình nhập “Mã giới thiệu” tại đây .

Bạn có thấy câu trả lời hữu ích không?
14/10/2017
Hãy để nhận xét.