Chào Bạn~
Hãy hỏi chúng tôi bất kì điều gì

Mời bạn để nhận tiền như thế nào? Quy trình nhập mã giới thiệu?

user thanhlinh2004 09/10/2017

Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết tại link sau để biết rõ cách thức cũng như quy trình nhập “Mã giới thiệu”: https://lozi.vn/stories/su-dung-ma-gioi-thieu-lozi-nhu-the-nao-de-co-ngay-vao-tai-khoan-1472464076

Bạn có thấy câu trả lời hữu ích không?
09/10/2017
Hãy để nhận xét.