Chào Bạn~
Hãy hỏi chúng tôi bất kì điều gì

Mời đủ bao nhiêu người thì được trở thành người dùng đặc biệt?

user aries1604 04/10/2017

Nếu như bạn mời đủ 100 users thì sẽ được trở thành người dùng đặc biệt.

Bạn có thấy câu trả lời hữu ích không?
04/10/2017
Hãy để nhận xét.