Chào Bạn~
Hãy hỏi chúng tôi bất kì điều gì

Người dùng đặc biệt có được ưu đãi gì không?

user puull 09/10/2017

Ưu đãi dành cho người dùng đặc biệt đó là không bị giới hạn số tiền muốn rút. Hiện tại ưu đãi dành cho người dùng đặc biệt chỉ đang áp dụng cho các bạn tại hai khu vực Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Bạn có thấy câu trả lời hữu ích không?
09/10/2017
Hãy để nhận xét.