Chào Bạn~
Hãy hỏi chúng tôi bất kì điều gì

Nhân viên thì nhiệt tình, gói hàng cẩn thận, nhưng hộp xốp thì quá mỏng rễ võ.

user Tâm Đặng 22/04/2021

Team Losupply.

Chào anh/chị chủ cửa hàng.

Losupply rất lấy làm tiếc và xin lỗi khi anh chị trải nghiệm sản phẩm chưa được tốt. Hiện anh/chị có thể cung cấp mã đơn hàng, tình trạng đơn hàng và nhu cầu đổi hàng cho chuyên viên tư vấn tại: https://losupply.vn/. Các bạn sẽ hỗ trợ cho anh Đặt mẫu thử 0đ kiểm tra các loại hộp Losupply đang bán để so sánh với nhu cầu anh/chị hoặc muốn đổi hàng hiện tại chưa phù hợp với cửa hàng.

Bạn có thấy câu trả lời hữu ích không?
22/04/2021
Hãy để nhận xét.