Chào Bạn~
Hãy hỏi chúng tôi bất kì điều gì

Những từ nào bị cấm chat trong Lozi?

user trucbabyy 09/10/2017

Những ngôn ngữ bị cấm chat trong Lozi là những từ bạo lực, thô tục…không hợp với thuần phong mĩ tục văn hóa Việt Nam, để tạo nên một cộng đồng buôn bán lành mạnh.

Bạn có thấy câu trả lời hữu ích không?
09/10/2017
Hãy để nhận xét.