Chào Bạn~
Hãy hỏi chúng tôi bất kì điều gì

Order đồ ăn thì phí ship mình trả cho Lozi hả?

user annie2h 26/10/2017

Hiện tại trên Lozi chưa có dịch vụ ship do đó chức năng tính phí ship được ước tính dựa trên khoảng cách giữa nơi giao và nhận hàng và chỉ mang tính chất gợi ý. Dựa vào gợi ý ước tính phí ship của Lozi, Người mua có thể thỏa thuận với Người bán mức phí hợp lý và chọn dịch vụ ship phù hợp cho cả hai bên.

Bạn có thấy câu trả lời hữu ích không?
26/10/2017
Hãy để nhận xét.