Chào Bạn~
Hãy hỏi chúng tôi bất kì điều gì

Qui định phần miêu tả trên Lozi là như thế nào?

user nguyenmyhan99 09/10/2017

Để Người mua có nhiều thông tin hữu ích về sản phẩm của bạn, Lozi khuyến khích trong phần miêu tả mọi người nên viết đôi dòng về sản phẩm đó, ít nhất 20 kí tự cho một sản phẩm.

Bạn có thấy câu trả lời hữu ích không?
09/10/2017
Hãy để nhận xét.