Chào Bạn~
Hãy hỏi chúng tôi bất kì điều gì

Sản phẩm đã xóa có thể khôi phục lại được không?

user phamtrang317 09/10/2017

Sản phẩm được đăng trên Lozi sau khi xóa sẽ không thể khôi phục lại, do vậy nếu muốn bạn có thể đăng lại sản phẩm lên Lozi để tiếp tục bán sản phẩm đó nhé.

Bạn có thấy câu trả lời hữu ích không?
09/10/2017
Hãy để nhận xét.