Chào Bạn~
Hãy hỏi chúng tôi bất kì điều gì

Tôi đặt món ăn sao tài xế đã hoàn thành đơn hàng và tôi chưa nhận dc món ăn?

user namlun95 25/01/2021

Chào anh/chị, Loship rất xin lỗi anh/chị vì hành vi hoàn thành đơn hàng nhưng chưa giao món là điều sai trái. Loship sẽ luôn xử phạt nghiêm khắc đối với các hành vi này của tài xế. Đồng thời, Loship sẽ hỗ trợ giao lại món cho anh/chị tiếp tục ạ.

Bạn có thấy câu trả lời hữu ích không?
25/01/2021
Hãy để nhận xét.