Chào Bạn~
Hãy hỏi chúng tôi bất kì điều gì

Xem mã giới thiệu ở đâu?

user thienok1 10/10/2017

Tất cả những bạn đã dùng Lozi đều có thể tìm thấy Mã Giới Thiệu của mình là một dãy 5 kí tự nằm trong phần Tuỳ Chỉnh ở ứng dụng Lozi!

Bạn có thấy câu trả lời hữu ích không?
10/10/2017
Hãy để nhận xét.