Chào Bạn~
Hãy hỏi chúng tôi bất kì điều gì

Có thể thay đổi mã giới thiệu mà không đổi tài khoản được không?

user luubao220 09/10/2017

Mỗi người dùng khi đăng ký Lozi sẽ được cấp một “Mã giới thiệu” riêng và không trùng với bất cứ ai; hiện tại Lozi chưa hỗ trợ đổi “Mã giới thiệu” cho người dùng khi không muốn thay đổi tài khoản.

Bạn có thấy câu trả lời hữu ích không?
09/10/2017
Hãy để nhận xét.