Chào Bạn~
Hãy hỏi chúng tôi bất kì điều gì

Ngoài chat gửi ảnh Lozi có tính năng gửi video không?

user luubao220 09/10/2017

Tính năng chat trên Lozi hiện tại chỉ hỗ trợ gởi ảnh chứ chưa hỗ trợ gởi video, Lozi sẽ cố gắng cập nhật tính gởi video trong thời gian sắp tới.

Bạn có thấy câu trả lời hữu ích không?
09/10/2017
Hãy để nhận xét.