Chào Bạn~
Hãy hỏi chúng tôi bất kì điều gì

Các bước tiến hành để trở thành đại lý độc quyền cho Losupply?

user harulight 07/04/2021
  • Bước 1: Đại lý gửi thông tin đăng ký theo hướng dẫn trên website https://losupply.vn/hop-tac/dai-ly 
  • Bước 2: Losupply liên hệ tư vấn về hình thức hợp tác, đánh giá các tiêu chuẩn trở thành đại lý độc quyền. 
  • Bước 3: Losupply sẽ sắp xếp nhân sự đi khảo sát thực tế đại lý.
  • Bước 4: Thảo luận hợp đồng, chiết khấu và giải thích các vấn đề giao hàng. 
  • Bước 5: Tiến hành giao lô hàng đầu tiên. Theo dõi và đánh giá hiệu quả kinh doanh.
Bạn có thấy câu trả lời hữu ích không?
07/04/2021
Hãy để nhận xét.