Chào Bạn~
Hãy hỏi chúng tôi bất kì điều gì

Chi phí vận chuyển hàng hóa từ kho Losupply Tp.HCM về kho của đại lý được tính như thế nào?

user Phong Ph 07/04/2021

 Đại lý sẽ chịu hoàn toàn chi phí vận chuyển cho lô hàng từ kho Losupply HCM ra địa bàn của đại lý.

Bạn có thấy câu trả lời hữu ích không?
07/04/2021
Hãy để nhận xét.