Chào Bạn~
Hãy hỏi chúng tôi bất kì điều gì

Làm thế nào để đẩy top các sản phẩm lên đầu trang?

user Lozi Admin 07/10/2021

Khi quán đăng ký gói quảng cáo Thử quán mới, Quán có nhu cầu muốn đẩy top thêm các sản phẩm có thể đăng ký sử dụng thêm Gói tăng cường đẩy top mục sản phẩm theo ý quán. Gói tăng cường đẩy top trị giá 100.000 đồng/ 1 danh mục sản phẩm.

Bạn có thấy câu trả lời hữu ích không?
07/10/2021
Hãy để nhận xét.