Chào Bạn~
Hãy hỏi chúng tôi bất kì điều gì
Danh mục câu hỏi thường gặp

Vì sao trước giờ không có 10% VAT mà bây giờ Loship mới thu Thuế này?

user Vân Anh 24/06/2022
  • Trong suốt khoảng thời gian hợp tác vừa qua, Loship đã hỗ trợ mức chiết khấu đối với cửa hàng mình mà tại mức chiết khấu này Loship đã phải đóng toàn bộ phần 10% VAT trên commission này giúp cửa hàng.
  • Về 10% VAT là phần Loship giúp quán kê khai thuế theo đúng quy định đang áp dụng với Thuế hiện tại theo Thông tư tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-219-2013-TT-BTC-huong-dan-Luat-thue-gia-tri-gia-tang-va-Nghi-dinh-209-2013-ND-CP-220761.aspx
Bạn có thấy câu trả lời hữu ích không?
24/06/2022
Hãy để nhận xét.