Chào Bạn~
Hãy hỏi chúng tôi bất kì điều gì

Tôi có thể mua bao nhiêu gói tăng cường Đẩy top sản phẩm trên Loship?

user Lozi Admin 07/10/2021

Khi quán đăng ký mua gói quảng cáo Thử quán mới trên Loship, quán có thể mua thêm gói tăng cường Đẩy top các sản phẩm tối đa là 3 danh mục.

Bạn có thấy câu trả lời hữu ích không?
07/10/2021
Hãy để nhận xét.