Chào Bạn~
Hãy hỏi chúng tôi bất kì điều gì

Tôi có thể tạo nhiều món khác nhau để đẩy top hiển thị riêng lẻ từng món không?

user Lozi Admin 07/10/2021

Hiện tại các Quán không được phép tạo nhiều món khác nhau để hiển thị riêng lẻ từng món. Gói tăng cường chỉ đẩy top các sản phẩm trong cùng 1 danh mục của quán.

Bạn có thấy câu trả lời hữu ích không?
07/10/2021
Hãy để nhận xét.