Chào Bạn~
Hãy hỏi chúng tôi bất kì điều gì

Chiến binh phải đóng thuế suất khi đóng thuế theo quy định nhà nước là bao nhiêu vậy Loship?

user Duong Hoi 03/11/2021

Chào chiến binh, Loship giải đáp thắc mắc như sau:

A. Trường hợp chiến binh có Tổng thu nhập từ hoạt động hợp tác kinh doanh với Loship đạt trên 100 triệu/năm, Loship sẽ tiến hành khấu trừ như sau:

Tổng thu nhập = Tổng doanh thu hợp tác (hay còn gọi là Tổng tiền phí giao hàng Tài xế thực nhận) + Tổng các khoản tiền thưởng.

Đối với doanh thu phát sinh trong giai đoạn từ 01/01/2021- 31/07/2021:

– Thuế TNCN trên tổng doanh thu hợp tác: Tài xế nộp thuế TNCN theo tỷ lệ 1,5% trên tổng doanh thu hợp tác.

– Thuế TNCN trên các khoản tiền thưởng: Tài xế nộp thuế TNCN theo tỷ lệ 1% trên tiền thưởng.

Đối với doanh thu phát sinh trong giai đoạn từ 01/08//2021trở đi:

– Thuế TNCN trên tổng doanh thu hợp tác và các khoản tiền thưởng: tài xế nộp thuế TNCN theo tỷ lệ 1.5% trên tổng doanh thu hợp tác và tổng tiền thưởng.

B. Trường hợp chiến binh có thu nhập từ hoạt động hợp tác kinh doanh với Loship ≤ 100 triệu/năm.

– Không tính thuế

C. Loship sẽ thực hiện hoàn thuế cho các chiến binh đã đóng thuế nếu tổng kết lại thu nhập dưới 100 triệu/ năm.

Đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật là quyền và nghĩa vụ của mọi công dân. Vì thuế là nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước để đảm bảo các phúc lợi xã hội cho người dân.

Loship chúc chiến binh một ngày tốt lành!

 

Bạn có thấy câu trả lời hữu ích không?
03/11/2021
Hãy để nhận xét.