Chào Bạn~
Hãy hỏi chúng tôi bất kì điều gì

Tôi là chiến binh Loship có thu nhập trên 100 triệu cần phải đóng thuế vậy có được giảm trừ gia cảnh hay không?

user Mạc Tuyến 04/11/2021

Chào chiến binh, Loship giải đáp thắc mắc như sau:

Theo quy định của pháp luật, thu nhập từ kinh doanh sẽ không được áp dụng giảm trừ gia cảnh. Hiểu chính xác hình thức mà chiến binh có được thu nhập là từ Hợp tác kinh doanh với Loship. Do đó theo luật quy định, hình thức hợp tác này không được áp dụng giảm trừ gia cảnh.

STT Nội dung  Chiến binh Loship
1 Thu nhập tính thuế Thu nhập từ hợp tác kinh doanh: gồm tiền ship và tiền thưởng
2 Mức tính thuế – Tổng thu nhập từ tiền ship và tiền thưởng một năm trên 100 triệu đồng: tính thuế TNCN
– Tổng thu nhập thấp hơn 100 triệu: không nộp thuế
3 Các khoản được giảm khi tính thuế – Tiền xăng, tiền gửi xe.
– Giảm trừ gia cảnh bản thân và người phụ thuộc: không áp dụng
4 Biểu thuế – Thu nhập tiền ship * 1.5%
– Thu nhập tiền thưởng năm 2021:
+Từ ngày 1/1 – 31/7: Thu nhập tiền thưởng * 1%
+Từ ngày 1/8 – 31/12: Thu nhập tiền thưởng * 1,5% ( Theo thông tư 40)

Nếu tổng thu nhập tiền thưởng và tiền ship dưới 100 triệu/ năm thì không áp dụng.

Trích 92/2015/TT-BTC : ĐIỀU 1 – NGƯỜI NỘP THUẾ

1. Người nộp thuế theo hướng dẫn tại Chương I Thông tư này là cá nhân cư trú bao gồm cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật (sau đây gọi là cá nhân kinh doanh). Lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh bao gồm cả một số trường hợp sau:

a) Hành nghề độc lập trong những lĩnh vực, ngành nghề được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

b) Làm đại lý bán đúng giá đối với đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp của cá nhân trực tiếp ký hợp đồng với công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

c) Hợp tác kinh doanh với tổ chức.

d) Sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản không đáp ứng điều kiện được miễn thuế hướng dẫn tại điểm e, khoản 1, Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

2. Người nộp thuế nêu tại khoản 1 Điều này không bao gồm cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống.

Dựa theo nội dung:

(i) Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

(ii) Số thứ tự 3, Phụ lục 01 Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Bộ Tài chíinh

(iii) Quy định tại điểm c, khoản 5, Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020 (“NĐ 126”).

Tuân thủ luật pháp luôn là cam kết của Loship ngay từ ngày đầu thành lập. Việc kê khai, thu hộ và nộp hộ nghĩa vụ thuế cho các nhân viên giao hàng như là một phần việc các tuân thủ nói trên mà Loship và các chiến binh của mình đang cùng thực hiện. Việc chiến binh tin tưởng và hợp tác trên mọi phương diện với Loship khẳng định chúng ta luôn mang tới những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Loship thông tin rộng rãi nội dung trên.

Chúc chiến binh một ngày ý nghĩa!

Bạn có thấy câu trả lời hữu ích không?
04/11/2021
Hãy để nhận xét.