Chào Bạn~
Hãy hỏi chúng tôi bất kì điều gì

Khi đóng thuế TNCN tôi có được khấu trừ các chi phí phục vụ việc kinh doanh ( xăng, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng xe ….) hay không ?

user Đạo Đình 04/11/2021

Chào chiến binh, Loship giải đáp thắc mắc như sau:

 Phương pháp tính thuế TNCN của cá nhân kinh doanh là phương pháp tính thuế trực tiếp trên doanh thu và các khoản hỗ trợ (không khấu trừ chi phí phục vụ kinh doanh).

STT Nội dung Chiến binh
1 Thu nhập tính thuế Thu nhập từ hợp tác kinh doanh: gồm tiền ship và tiền thưởng
2 Mức tính thuế – Tổng thu nhập từ tiền ship và tiền thưởng một năm trên 100 triệu đồng: tính thuế TNCN
– Tổng thu nhập thấp hơn 100 triệu: không nộp thuế
3 Các khoản được giảm khi tính thuế – Tiền xăng, tiền gửi xe.
– Giảm trừ gia cảnh bản thân và người phụ thuộc: không áp dụng
4 Biểu thuế – Thu nhập tiền ship * 1.5%
– Thu nhập tiền thưởng năm 2021:
+Từ ngày 1/1 – 31/7: Thu nhập tiền thưởng * 1%
+Từ ngày 1/8 – 31/12: Thu nhập tiền thưởng * 1,5% ( Theo thông tư 40)

Nếu tổng thu nhập tiền thưởng và tiền ship dưới 100 triệu/ năm thì không áp dụng.

Dựa theo nội dung:

(i) Điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

(ii) Số thứ tự 3, Phụ lục 01 Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Bộ Tài chíinh

(iii) Quy định tại điểm c, khoản 5, Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020 (“NĐ 126”).

Tuân thủ luật pháp luôn là cam kết của Loship ngay từ ngày đầu thành lập. Việc kê khai, thu hộ và nộp hộ nghĩa vụ thuế cho các nhân viên giao hàng như là một phần việc các tuân thủ nói trên mà Loship và các chiến binh của mình đang cùng thực hiện. Việc chiến binh tin tưởng và hợp tác trên mọi phương diện với Loship khẳng định chúng ta luôn mang tới những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Loship thông tin rộng rãi nội dung trên.

Chúc chiến binh một ngày ý nghĩa!

Bạn có thấy câu trả lời hữu ích không?
04/11/2021
Hãy để nhận xét.