Chào Bạn~
Hãy hỏi chúng tôi bất kì điều gì
Danh mục câu hỏi thường gặp

Giải đáp thông tin Thuế TNCN dành cho chiến binh | DÀNH CHO CHIẾN BINH ĐÃ CÓ PHÁT SINH TRÊN 100TR/ TRONG NĂM

user Loship 18/08/2022

THÔNG TIN QUAN TRỌNG DÀNH CHO CHIẾN BINH ĐÃ CÓ PHÁT SINH TRÊN 100TR/ TRONG NĂM 

Loship giải đáp thắc mắc của chiến binh có mức thu nhập trên 100 triệu/ năm về thông tin đóng thuế thu nhập cá nhân ( TNCN) áp dụng  theo quy định của nhà nước như sau:
1. Chiến binh phải đóng thuế suất khi đóng thuế theo quy định nhà nước là bao nhiêu vậy Loship?
“A. Trường hợp chiến binh có Tổng thu nhập từ hoạt động hợp tác kinh doanh với Loship đạt trên 100 triệu/năm, Loship sẽ tiến hành khấu trừ như sau:
Tổng thu nhập = Tổng doanh thu hợp tác (hay còn gọi là Tổng tiền phí giao hàng Tài xế thực nhận) + Tổng các khoản tiền thưởng.
– Thuế TNCN trên tổng doanh thu hợp tác và các khoản tiền thưởng: tài xế nộp thuế TNCN theo tỷ lệ 1.5% trên tổng doanh thu hợp tác và tổng tiền thưởng.
B. Trường hợp chiến binh có thu nhập từ hoạt động hợp tác kinh doanh với Loship ≤ 100 triệu/năm.
– Không tính thuế”
2. Loship có thực hiện toàn bộ nghĩa vụ thuế cho cá nhân kinh doanh hay không?
KHÔNG. Loship chỉ thực hiện việc thu hộ và nộp hộ đối với doanh thu chia sẻ mà chiến binh nhận được từ các đơn hàng có sử dụng ứng dụng Loship và các khoản thưởng mà chiến binh nhận được từ Loship.
3. Tôi có được giảm trừ gia cảnh hay không?
Thuế này được hiểu KHÔNG GIẢM TRỪ GIA CẢNH. Theo quy định của pháp luật, thu nhập từ kinh doanh sẽ không được áp dụng giảm trừ gia cảnh. Hiểu chính xác hình thức mà chiến binh có được thu nhập là từ Hợp tác kinh doanh với Loship.
4. Tôi có được khấu trừ các chi phí phục vụ việc kinh doanh ( xăng, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng xe ….) hay không ?
KHÔNG. Phương pháp tính thuế TNCN của cá nhân kinh doanh là phương pháp tính thuế trực tiếp trên doanh thu và các khoản hỗ trợ (không khấu trừ chi phí phục vụ kinh doanh).
5. Mức phạt khi chậm nộp thuế là bao nhiêu?
““Căn cứ theo Điểm 1, Khoản 4 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/6/2016 của Bộ tài Chính hướng dẫn các thông tư về thuế:
“…a) Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế được nộp dần theo mức 0,03%/ngày được nộp dần…
b.2) Nộp thay cho người nộp thuế trong trường hợp quá thời hạn nộp dần tiền thuế từng tháng mà người nộp thuế chưa nộp, bao gồm: số tiền thuế được nộp dần và số tiền chậm nộp tính theo mức 0,03%/ngày.”
Như vậy, lãi suất phạt nộp chậm thuế là 0.03%/ngày.
Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0.03% x số ngày chậm nộp.
Ví dụ: số tiền thuế cần phải nộp trong Quý 3 năm 2021 là 4.000.000 VND. Hạn nộp là 30/10/2021 nhưng đến 30/11/2021 chiến binh mới nộp số tiền trên thì số ngày chậm nộp là 30 ngày.
Số tiền chậm phạt là :
4.000.000 x 0.03% x 30 = 36.000 VND.
6. Theo thông tư 40, Thuế suất TNCN mới áp dụng cho cho các khoản hỗ trợ (bao gồm chương trình thưởng hỗ trợ gắn kết ứng dụng, hỗ trợ chất lượng phục vụ…) là bao nhiêu?
Thuế suất thuế TNCN mới áp dụng là 1,5% cho doanh thu tính thuế tới ngưỡng chịu thuế trong năm.
7. Tôi có được hoàn trả thuế TNCN không? Quy trình như thế nào?
Trường hợp chiến binh nhận khoản thưởng mà Tổng doanh thu tính thuế trong năm (bao gồm doanh thu đơn hàng) chưa đạt trên 100 triệu, phần tạm khấu trừ sẽ được hoàn trả theo các thông báo hàng năm.
8. Tiền tips của khách hàng dành cho chiến binh có được tính là doanh thu tính thuế do Loship khấu trừ và thu hộ không?
TIPS không phải là khoản thưởng hay hỗ trợ của Loship chi trả cho chiến binh nên Loship không thực hiện thu hộ, nộp hộ nghĩa vụ thuế cho khoản tiền này.
Việc đóng thuế TNCN theo quy định nhà nước chỉ áp dụng cho chiến binh có tổng thu nhập từ 100 triệu trở lên. Chiến binh có thu nhập dưới 100 triệu có thể bỏ qua nội dung trên.
Thông tin được cập nhật vào ngày 1/1/2023.
Bạn có thấy câu trả lời hữu ích không?
18/08/2022
Hãy để nhận xét.