Chào Bạn~
Hãy hỏi chúng tôi bất kì điều gì

Sự khác nhau giữa tài xế và nhân viên văn phòng khi đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật là gì?

user Lê Thanh Tùng 04/11/2021

Chào chiến binh, Loship giải đáp thắc mắc như sau:

Sự khác nhau giữa tài xế và nhân viên văn phòng khi đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật:

STT Nội dung Tài xế Nhân viên văn phòng
1 Thu nhập tính thuế Thu nhập từ hợp tác kinh doanh: gồm tiền ship và tiền thưởng Tiền lương, tiền công nhận được
2 Mức tính thuế – Tổng thu nhập từ tiền ship và tiền thưởng một năm trên 100 triệu đồng: tính thuế TNCN
– Tổng thu nhập thấp hơn 100 triệu: không nộp thuế
– Tổng tiền lương, tiền công một tháng trừ giảm trừ bản thân, người phụ thuộc và bảo hiểm xã hội:
+ Cao hơn 0 đồng: tính thuế TNCN theo mức 5%, 10%,…
+ Thấp hơn 0 đồng: không tính thuế TNCN
VD: Ví dụ tiền lương 1 tháng 10 triệu, trừ giảm trừ bản thân 11 triệu. 10-11 = -1 <0
3 Các khoản được giảm khi tính thuế – Tiền xăng, tiền gửi xe.
– Giảm trừ gia cảnh bản thân và người phụ thuộc: không áp dụng
– Giảm trừ gia cảnh cho bản thân (11 triệu).
– Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (4.4 triệu/ người)
4 Biểu thuế – Thu nhập tiền ship * 1.5%
– Thu nhập tiền thưởng năm 2021:
+Từ ngày 1/1 – 31/7: Thu nhập tiền thưởng * 1%
+Từ ngày 1/8 – 31/12: Thu nhập tiền thưởng * 1,5% ( Theo thông tư 40)Nếu tổng thu nhập tiền thưởng và tiền ship dưới 100 triệu/ năm thì không áp dụng.
– Tổng tiền lương, tiền công một tháng trừ giảm trừ bản thân, người phụ thuộc và bảo hiểm xã hội gọi là A:
+ A từ 0 – 5 triệu: A * 5%
+ A trên 5 triệu – dưới 10 triệu: A * 10% – 250.000
+ A trên 10 triệu – dưới 15 triệu: A * 15% – 750.000
+…
Nếu A < 0 thì không áp dụng.

Dựa theo nội dung:

(i) Điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

(ii) Số thứ tự 3, Phụ lục 01 Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Bộ Tài chíinh

(iii) Quy định tại điểm c, khoản 5, Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020 (“NĐ 126”).

Tuân thủ luật pháp luôn là cam kết của Loship ngay từ ngày đầu thành lập. Việc kê khai, thu hộ và nộp hộ nghĩa vụ thuế cho các nhân viên giao hàng như là một phần việc các tuân thủ nói trên mà Loship và các chiến binh của mình đang cùng thực hiện. Việc chiến binh tin tưởng và hợp tác trên mọi phương diện với Loship khẳng định chúng ta luôn mang tới những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Loship thông tin rộng rãi nội dung trên.

Chúc chiến binh một ngày ý nghĩa!

Bạn có thấy câu trả lời hữu ích không?
04/11/2021
Hãy để nhận xét.