Chào Bạn~
Hãy hỏi chúng tôi bất kì điều gì

Theo thông tư 40, Thuế suất TNCN mới áp dụng cho cho các khoản hỗ trợ (bao gồm chương trình thưởng hỗ trợ gắn kết ứng dụng, hỗ trợ chất lượng phục vụ…) là bao nhiêu?

user Hưng Vĩnh 04/11/2021

 

Chào chiến binh, Loship giải đáp thắc mắc như sau:

Thuế suất thuế TNCN mới áp dụng là 1,5% cho doanh thu tính thuế tới ngưỡng chịu thuế trong năm.

Cụ thể như sau:

A. Trường hợp chiến binh có Tổng thu nhập từ hoạt động hợp tác kinh doanh với Loship đạt trên 100 triệu/năm, Loship sẽ tiến hành khấu trừ như sau:

Tổng thu nhập = Tổng doanh thu hợp tác (hay còn gọi là Tổng tiền phí giao hàng Tài xế thực nhận) + Tổng các khoản tiền thưởng.

Đối với doanh thu phát sinh trong giai đoạn từ 01/01/2021- 31/07/2021:

– Thuế TNCN trên tổng doanh thu hợp tác: Tài xế nộp thuế TNCN theo tỷ lệ 1,5% trên tổng doanh thu hợp tác.

– Thuế TNCN trên các khoản tiền thưởng: Tài xế nộp thuế TNCN theo tỷ lệ 1% trên tiền thưởng.

Đối với doanh thu phát sinh trong giai đoạn từ 01/08//2021 trở đi theo thông tư 40:

– Thuế TNCN trên tổng doanh thu hợp tác và các khoản tiền thưởng: tài xế nộp thuế TNCN theo tỷ lệ 1.5% trên tổng doanh thu hợp tác và tổng tiền thưởng.

B. Trường hợp chiến binh có thu nhập từ hoạt động hợp tác kinh doanh với Loship ≤ 100 triệu/năm.

– Không tính thuế

Dựa theo nội dung:

(i) Điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

(ii) Số thứ tự 3, Phụ lục 01 Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Bộ Tài chíinh

(iii) Quy định tại điểm c, khoản 5, Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020 (“NĐ 126”).

Tuân thủ luật pháp luôn là cam kết của Loship ngay từ ngày đầu thành lập. Việc kê khai, thu hộ và nộp hộ nghĩa vụ thuế cho các nhân viên giao hàng như là một phần việc các tuân thủ nói trên mà Loship và các chiến binh của mình đang cùng thực hiện. Việc chiến binh tin tưởng và hợp tác trên mọi phương diện với Loship khẳng định chúng ta luôn mang tới những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Loship thông tin rộng rãi nội dung trên.

Chúc chiến binh một ngày ý nghĩa!

 

Bạn có thấy câu trả lời hữu ích không?
04/11/2021
Hãy để nhận xét.