Chào Bạn~
Hãy hỏi chúng tôi bất kì điều gì

Loship có thực hiện toàn bộ nghĩa vụ thuế cho cá nhân kinh doanh hay không?

user Phước Thạnh 04/11/2021

Chào chiến binh, Loship giải đáp thắc mắc như sau:

Loship không thực hiện toàn bộ nghĩa vụ thuế cho cá nhân kinh doanh. Loship chỉ thực hiện việc thu hộ và nộp hộ đối với doanh thu chia sẻ mà chiến binh nhận được từ các đơn hàng có sử dụng ứng dụng Loship và các khoản thưởng mà chiến binh nhận được từ Loship.

Dựa theo nội dung:

(i) Điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

(ii) Số thứ tự 3, Phụ lục 01 Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Bộ Tài chíinh

(iii) Quy định tại điểm c, khoản 5, Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020 (“NĐ 126”).

Tuân thủ luật pháp luôn là cam kết của Loship ngay từ ngày đầu thành lập. Việc kê khai, thu hộ và nộp hộ nghĩa vụ thuế cho các nhân viên giao hàng như là một phần việc các tuân thủ nói trên mà Loship và các chiến binh của mình đang cùng thực hiện. Việc chiến binh tin tưởng và hợp tác trên mọi phương diện với Loship khẳng định chúng ta luôn mang tới những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Loship thông tin rộng rãi nội dung trên.

Chúc chiến binh một ngày ý nghĩa!

Bạn có thấy câu trả lời hữu ích không?
04/11/2021
Hãy để nhận xét.